Corso

Tijdens het laatste corso zijn we bij de publieksprijs 2e, bij de vakjury 3e en verlichtingsprijs ook 2e geworden! Een erg goed resultaat voor onze bouwersgroep!

Op zaterdag 19 september 2015 heeft het 82e Bloemencorso weer plaatsgevonden.

Binnen het thema “Kermis en Pretparken”
behaalden we met “Carnaval Festival”:
2e Publieksprijs – 154 punten
3e Vakjury prijs – 421 punten
2e Verlichtingsprijs – 44 punten


 

Sinds 1977 komt de Zeeheldenbuurt jaarlijks met een corsowagen tijdens de bloemencorso in september. In die tijd bestond de optocht uit 5 praalwagens, dit is echter in de loop der jaren uitgegroeid tot zo’n 15 corsowagens (inclusief de jeugdwagens). Naast het aantal is ook de kwaliteit van de corsowagens toegenomen.

Bovendien nemen de bezoekersaantallen van het festival en de twee corso-rondgangen nog jaarlijks toe. Naast de Vakjuryprijs is er een Publiekjuryprijs te winnen en sinds 2001 ook een Verlichtingsprijs. De laatste jaren heeft de Zeeheldenbuurt verschillende keren de Vak- en/of de Publiekjuryprijs gewonnen met als resultaat dat wij in 2001 de wisselbekers voor de Vakjury en de Publiekjury mochten houden.