Corso

Tijdens het laatste corso zijn we bij de publieksprijs 1e geworden! Bij de vakjury en de verlichtingsprijs hebben we een 2e prijs behaald. Dit is een super resultaat en we zijn hier als bouwers heel erg blij mee!

1

Op zaterdag 16 september 2017 heeft het 84e Bloemencorso weer plaatsgevonden.

We met ons onderwerp “Havana” haalden we:

1e Publieksprijs – 214 punten
2e Vakjuryprijs – 715 punten
2e Verlichtingsprijs – 245 punten


 

Sinds 1977 komt de Zeeheldenbuurt jaarlijks met een corsowagen tijdens de bloemencorso in september. In die tijd bestond de optocht uit 5 praalwagens, dit is echter in de loop der jaren uitgegroeid tot zo’n 15 corsowagens (inclusief de jeugdwagens). Naast het aantal is ook de kwaliteit van de corsowagens toegenomen.

Bovendien nemen de bezoekersaantallen van het festival en de twee corso-rondgangen nog jaarlijks toe. Naast de Vakjuryprijs is er een Publiekjuryprijs te winnen en sinds 2001 ook een Verlichtingsprijs. De laatste jaren heeft de Zeeheldenbuurt verschillende keren de Vak- en/of de Publiekjuryprijs gewonnen met als resultaat dat wij in 2001 de wisselbekers voor de Vakjury en de Publiekjury mochten houden.