Historie


ca. 1903
Het station aan de Stationsweg (nu De Ruyterlaan)
gezien vanaf hotel-pension Buitenlust.

Het spoor lag rechts van het station, hier is nu de Jan van Galenlaan.


ca. 1907
Huize “De Punt”
op de splitsing Dorpsstraat – Amersfoortsestraat – Barneveldseweg
Hierachter is later de huidige Zeeheldenbuurt gebouwd.


ca. 1907
Brood en Banketbakkerij van W. v.d. Heuvel, Wzn.
met links ervan de Evertsenlaan.


ca. 1915
Het Station Voorthuizen (1903 – 1937)
was eigendom van het Ned. Centraal Spoor en had twee perrons.
De goederenwagon staat op het rangeergedeelte.


ca. 1920


ca. 1938
De spoorlijn Barneveld – Nijkerk werd in 1937 opgeheven.
Hier ziet u de baan waarop de rails van de spoorlijn lag,
met aan het eind ervan het voormalige station.
Op het gebied rechts is de huidige Zeeheldenbuurt gebouwd.


ca. 1947
Doorkijkje vanaf de Stationslaan
(eerder de Stationsweg en nu De Ruyterlaan)
richting Buitenlust.


ca. 1955
Links voor dit huis aan de Baron van Nagellstraat
ligt nu de Evertsenlaan.

zeeheldenbuurt-1968

ca. 1968

Een mooie luchtfoto van de wijk omstreeks 1968 gemaakt vanuit een helicopter door dhr. Brandt.


maart 1983
De Ichthus kerk aan de Tromplaan

Bovenstaande foto’s zijn beschikbaar gesteld door de heer R.J. Slim en de familie Bakker uit Voorthuizen.

Heeft u ook nog iets voor ons?
We denken aan de situatie voordat de Zeeheldenbuurt gebouwd werd,
bouwfoto’s, oude buurtfoto’s enz.