Straatnamen


Egbert Meussen Cortenaer
ca. 1604 – 13-6-1665 bij Lowestoft

Cortenaerlaan

Cortenaer werd in de zomer van 1653 vlaggenkapitein van Maarten Harpersz. Tromp en onderscheidde zich tijdens de Eerste Engelse-Nederlandse Oorlog (1652-1654) in de Slag bij Ter Heide. Daarna fungeerde hij zes jaar lang als de voornaamste maritieme adviseur en assistent van Tromps (onbevaren) opvolger, J. van Wassenaer van Obdam. In 1659 werd hij tot vice-admiraal bij de admiraliteit van de Maze benoemd. Bij het uitbreken van de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667) werd hij bevorderd tot luitenant-admiraal en aangewezen om de opperbevelhebber, Van Wassenaer van Obdam, op te volgen. In het begin van de Zeeslag bij Lowestoft sneuvelde Cortenaer echter als bevelhebber van de voortocht, voordat Van Wassenaer met zijn vlaggenschip de lucht in vloog. Zijn praalgraf werd opgericht in de St.-Laurenskerk te Rotterdam.


Cornelis Evertsen sr.
4-7-1610 Vlissingen – 11-6-1666

Evertsenlaan

Evertsen, bijgenaamd de Oude, trad in 1626 officieel in zeedienst en werd in 1636 kapitein. Hij vocht tegen de Duinkerker kapers en tegen de Spanjaarden in de Slag bij Duins in 1639. Tijdens de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog(1652-1654) was hij commandeur en tijdelijk vice-admiraal. In de Slag bij Ter Heide (1653) werd zijn schip tot zinken gebracht, waarna hijzelf drie maanden in Engelse krijgsgevangenschap verbleef. In 1659 nam hij deel aan de Noordse Oorlog (1655-1660) als onderbevelhebber van Michiel de Ruyter en hij onderscheidde zich bij de verovering van de stad Nyborg. Van de zomer van 1661 tot januari 1663 was hij Derde Persoon op de vloot van De Ruyter in de Middellandse Zee. Bij het dreigen van de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667) werd hij benoemd tot vice-admiraal van Zeeland (dec. 1664). Na de Zeeslag bij Lowestoft (1665) werd hij luitenant-admiraal in de plaats van zijn broer Johan. Op de eerste dag van de Vierdaagse Zeeslag sneuvelde hij.


Johan van Galen
1604 Essen – 23-3-1653 Livorno

Jan van Galenlaan

Jan van Galen nam in 1617 dienst bij de Nederlandse marine en werd in 1630 kapitein. Hij onderscheidde zich in de slag bij Duins (1639) en in de strijd tegen de Duinkerker en Barbarijse zeerovers. Tijdens de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) verdreef hij de Engelsen in maart 1653 uit de Middellandse Zee, maar hij overleed aan de bij de Slag bij Livorno opgelopen verwondingen. Hij ligt begraven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.


Piet Pietersz. Hein (Heyn)
15-11-1577 Delfshaven – 18-6-1629 Dungenes

Piet Heinlaan

Hein nam al vroeg dienst bij de koopvaardij. Als vice-admiraal veroverde hij in 1624, in dienst van de Westindische Companie, San Salvador in Braziliƫ. In 1626 werd hij commandant en veroverde in 1628 de Spaanse Zilvervloot in de baai van Matanzas bij Cuba, waardoor zijn naam beroemd is gebleven. In 1629 werd hij luitenant-admiraal van Holland en sneuvelde korte tijd daarna in een gevecht met de Duinkerker kapers. Hij had grote verdiensten voor de organisatie van de oorlogsvloot en de zorg voor de bemanning.
Piet Hein wordt tegenwoordig beschouwd als een van de grote figuren uit de Nederlandse zeegeschiedenis.


Michiel Adriaansz. de Ruyter
24-3-1607 Vlissingen – 29-4-1676 Syracuse

De Ruyterlaan

De Ruyter was de grootste vlootvoogd uit de Nederlandse geschiedenis.
Hij begon zijn loopbaan bij de koopvaardij, werd in 1631 stuurman en in 1637 kapitein-eigenaar van een zeeschip. Hij deed in 1641 dienst als tijdelijk schout-bij-nacht op de Staatse Vloot bij een expeditie naar Portugal en trad in 1652 definitief in zeedienst. In 1653 werd hij vice-admiraal en vocht tegen de Barbarijse zeerovers en trad succesvol op in de Noordse Oorlog (1655-1660). In het begin van de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) werd hij bevorderd tot luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland en opperbevelhebber van de Staatse Vloot. Hij maakte zich verdienstelijk in de oorlogen tegen Engeland (bij o.a. de slag bij Kijkduin in 1673). Hij sneuvelde bij de Etna na een gevecht met de Franse vloot.


Maarten Harpertsz. Tromp (bijgenaamd Bestevaer)
23-4-1598 Brielle – 10-8-1653 Ter Heide

Tromplaan

Tromp werd in 1624 kapitein onder de admiraliteit van de Maze. Onder Piet Hein streed hij tegen de Duinkerker kapers. Hij aanvaarde in 1637 het opperbevel van de zeemacht als luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland en versloeg in 1639 de Duinkerkers bij Duinkerken en de Spanjaarden bij Duins. Bij een konvooi van koopvaarders weigerde Tromp bij wijze van saluut de vlag te strijken, waardoor de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) begon. Na aanvankelijk ongunstige resultaten eindigde de slag bij Ter Heide (1653) onbeslist, maar Tromp sneuvelde. Hij heeft een praalgraf in Delft.


Anne Willem Jacob Joost Baron van Nagell
1851-1936

Baron van Nagellstraat

Burgemeester van de Gemeente Barneveld van 1883 tot 1925.