Nieuwsbrief

Terug-/vooruitblik

Het is alweer enige tijd geleden dat u wat van ons gehoord heeft. Toch hebben we niet stil gezeten en is er achter de schermen van alles gebeurd. Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de afgelopen periode en onze plannen voor de toekomst.

Corso 2019

Het bloemencorso van 2019 ligt alweer enige tijd achter ons. Met onze corsowagen “Nederland Molenland” hebben we een 2e plaats bij de publiekjury behaald. Bij de vakjury en bij de verlichtingsprijs zijn we als 1e geëindigd. Opnieuw dus een corsowagen waar wij trots op kunnen zijn.

We willen iedereen nogmaals bedanken voor zijn of haar inzet. Wij hopen u komende corsojaren weer te mogen begroeten tijdens het bouwen, het bloemsteken of een andere activiteit.

Oud Papier

Al vele jaren wordt er oud papier in de wijk ingezameld om geld te verdienen om de corsowagen te bekostigen. Het inzamelen gebeurde eerst met behulp van een vrachtwagen en later met aanhangwagens en een papiercontainer in de wijk. Sinds enkele jaren heeft elk huishouden een blauwe container en helpen onze vrijwilligers de ophaaldienst van de gemeente met het inzamelen.

Vanuit de gemeente is een nieuw afvalplan gepresenteerd waarbij het gebruik van vrijwilligers vervalt. Hiermee komt deze inkomstenbron op de huidige manier te vervallen. Samen met andere verenigingen en de gemeente zijn we op zoek naar alternatieven hiervoor. Het kan dus zijn dat we ons op andere manieren voor de gemeente gaan inzetten, maar dit moet nog verder uitgewerkt worden. Voorlopig is nog niets zeker en zullen we in overleg blijven met de gemeente.

Mochten we in de toekomst andere activiteiten gaan uitvoeren, hopen we ook dan weer van uw hulp gebruik te mogen maken.

Bouwlocatie

Sinds 1994 mogen we gebruik maken van de gebouwen op de Lankerenseweg voor het bouwen van onze corsowagen en het opslaan van onze bouwmaterialen. Vanwege een verandering in de bedrijfsactiviteiten komt deze ruimte te vervallen. Wij willen Peter en Ria Druijff hartelijk danken voor alle jaren van gastvrijheid en hulp.

Voor ons als bouwteam betekend dit dat we een nieuwe bouw- en opslaglocatie moeten zoeken. Meerdere opties zijn al de revue gepasseerd, maar tot nog toe is een nieuwe locatie nog niet gevonden. Mocht u iemand weten die ruimte beschikbaar heeft dan horen wij dit graag.

Corso 2020

Na het bloemencorso van 2019 zijn alweer de plannen voor het corso van 2020 gesmeed. Vergaderingen met de andere bouwgroepen en het bestuur, vergaderingen met de bouwgroep, thema bepalen, onderwerp bepalen, maquette maken, bouwtekening maken, … en toen werd het stil…  

Vanwege het Covid19 virus stond heel Nederland stil. Hoe het virus zich ging ontwikkelen was toen niet te zeggen. Ook nu is het onzeker wat er in de toekomst gaat gebeuren. Iedereen die met het virus in aanraking is gekomen of zelf heeft gehad weet wat voor impact dit veroorzaakt. Wij wensen iedereen sterkte toe om dit te verwerken.

Voor ons als bouwgroep betekende dit dat de plannen in de ijskast konden. Het is nog maar de vraag of deze er ooit weer uitkomen en we een corso kunnen krijgen zoals de afgelopen jaren het geval was.

Door de versoepeling van de maatregelen is er een mogelijkheid ontstaan om toch iets leuks rond het bloemencorso te organiseren. Het idee is dat de bouwgroepen tableau’s maken welke op diverse locaties in het dorp te zien zijn. Het Floraliabestuur organiseerd dan een wandel- en fietsroute langs alle locaties. Ook kunnen bedrijven en individulelen een eigen tableau maken. Het Floraliabestuur heeft hiervoor een actie opgezet welke op de achterzijde van de nieuwsbrief te lezen is.

Vanuit de bouwgroep van de Zeeheldenbuurt hebben we enkele tableau’s gemaakt, welke op het grasveld op de kruising Tromplaan en Piet Heinlaan geplaatst worden. Deze tableau’s hebben als thema “A kind of Magic”. Mocht u mee willen helpen met bloemsteken bent u natuurlijk van harte welkom. Wannneer u meedoet met een eigen tableau kunt u aansluiten bij ons thema maar ook u eigen creatie maken.

Natuurlijk willen we alles veilig laten verlopen en vragen we iedereen die meedoet en/of meehelpt om zijn/haar eigen verantwoording te nemen en zoveel mogelijk de 1,5 meter regel in acht te nemen.

Bloemsteken

Zoals eerder vermeld gaat alles anders dit jaar. Het bloemsteken van de tableau’s gebeurt dan ook niet op de vertrouwde locaties, maar op het grasveld op de kruising Tromplaan en Piet Heinlaan waar deze later ook geplaatst gaan worden. We willen verspreid over het veld enkele mogelijkheden creeeren waarin de tableau’s gestoken kunnen worden.

Vrijdagmorgen kunnen we pas de bloemen ophalen dus vanaf vrijdagmiddag 18 september 13.00 uur kunnen we met het bloemsteken beginnen. Om overlast te beperken willen we uiterlijk 23.00 uur stoppen. Indien nodig zal zaterdagochtend vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur nog gelegenheid zijn om het bloemsteken af te maken.

Floralia

Zaterdag om 12.00 uur wordt op het Bunckmanplein het startsein gegeven voor de wandel- en fietstocht. Hier zijn ook de routebeschrijvingen beschikbaar. De wandeltocht zal voornamelijk in de bebouwde kom plaatsvinden en zo’n 8 kilometer lang zijn. De fietstocht gaat ook door het buitengebied en zal zo’n 17 kilometer lang zijn.

De Floralia heeft gevraagd of de tableau’s ook verlicht kunnen zijn. De route is dus ook voor een avondwandeling of fietstocht aantrekkelijk.

Vlaggen

Net als andere jaren willen we ook dit jaar onze wijk tijdens het bloemencorso en -festival weer herkenbaar versieren. Wij zouden het daarom erg op prijs stellen als u de vlag van de Zeeheldenbuurt, net als vorige jaren, tijdens de corsoweken (zaterdag 14 t/m zaterdag 28 september) uit wilt hangen.

Wijkversiering

Naast het vlaggen worden er ook elk jaar ornamenten geplaatst, in de vorm van een anker, een lantaarn of een boei. U heeft ze tijdens de Floralia vast wel zien hangen aan een lantaarnpaal of verkeersbord, of er zelf één in de tuin gehad. Elk jaar zijn er weer een aantal bij gekomen. Inmiddels zijn we zover dat elke straat in onze wijk een ornament aan een lantaarnpaal of verkeersbord heeft hangen.

De ornamenten die op de verkeersborden en aan de lantaarnpalen komen te hangen worden door ons voorzien van een plantje. De ornamenten die in de tuinen geplaatst worden mogen door u zelf versierd worden. U kunt er een bloemstukje op maken of een fleurige plant op bevestigen. We vertrouwen er op dat u er iets moois van weet te maken.

Vanaf maandagmiddag 16 september a.s. willen we de wijkversiering weer op gaan hangen.

De bewoners die een paal en ornament in hun tuin hebben staan, hebben deze zelf in hun schuur of garage staan. U mag de paal en ornament zelf op eerder genoemde zaterdag in uw tuin plaatsen. Wilt u dat wij dit voor u doen, dan kunt u paal en ornament bij u voor in de tuin leggen voor maandag 13.00 uur. De ornamenten mogen blijven staan/hangen tot één week na het bloemencorso. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de plantjes op de ornamenten bij u in de buurt zo nodig water wil geven.

We kunnen dit alles echter niet alleen en hebben daarbij nog wel wat hulp nodig. Kunt u ons een helpen met het ophangen van ornamenten en palen in de tuin plaatsen vanaf maandagmiddag 16 september? De datum voor het verwijderen van de ornamenten is nog niet bekend maar ook daarvoor zoeken wij nog hulp.

Voor meer informatie of om uzelf op te geven kunt u terecht bij Karin van de Pol, tel.nr. 06-40268087 of via kvdpolbakker@live.nl

Informatie

Heeft u al de (bouw)foto’s van het afgelopen jaar gezien? Op de site staat een impressie. Naast de gebruikelijke informatie over het corso vindt u er ook meer informatie over de wijk.

De website van de Zeeheldenbuurt is afgelopen jaren vernieuwd en nu ook toegankelijk op de smartphone. Ook zijn we te vinden op facebook: facebook.com/corsoteamzeeheldenbuurt

Voor meer informatie, op- en aanmerkingen, of om uw ideeën te spuien kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaand mail-adres.

info@zeeheldenbuurt.com

U kunt natuurlijk ook één van de bouwers persoonlijk aanspreken.

Agenda

Bloemsteken  – kruising Tromplaan en Piet Heinlaan
Vrijdag 18 september van 13.00 tot 23.00 uur
Zaterdag 19 september van 8.00 tot 12.00 uur

Bloemencorso wandel- en fietsroute
Zaterdag 19 september vanaf 12.00 uur
Tot zaterdag 26 september

Corso tableau’s afbreken/opruimen – kruising Tromplaan en Piet Heinlaan
Zaterdag 26 september vanaf 8.30 uur ‘s morgens

Naschrift bouwersgroep Zeeheldenbuurt:

Meedoen geschied voor eigen verantwoording. Van familie en vrienden word verwacht dat zij hierin kinderen begeleiden. Voor tips, trucs en overige vragen over het tableausteken kunt u ons als bouwersgroep natuurlijk altijd benaderen.